Отдел по образованию Пружанского райисполкома
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Яндекс.Метрика

Факультативные занятия

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

І. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

  1. Мэтай дадзеных Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (далей – Метадычныя рэкамендацыі), з’яўляецца ажыццяўленне адзінага падыходу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (далей – установы адукацыі), да фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.
  2. Дадзеныя Метадычныя рэкамендацыі накіраваны на ўзгодненую дзейнасць педагагічных работнікаў па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення пры рэалізацыі вучэбных праграм па вучэбных прадметах, вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, правядзенні стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, кансультацый (далей – дадатковыя заняткі), адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў (алiмпiяды, канферэнцыі, конкурсы, фестывалі, злёты, выставы, экспедыцыі, іншыя мерапрыемствы), праверцы навучальных і кантрольных работ, выкананых у пісьмовай форме.
  3. Дадзеныя Метадычныя рэкамендацыі вызначаюць сістэму арганізацыйных мер, якія садзейнічаюць фарміраванню культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.
  4. Камунiкатыўныя ўменні і навыкі вучняў развіваюцца пры вывучэнні вучэбных прадметаў, а таксама пры правядзенні дадатковых заняткаў, адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў.
  5. Пры ажыццяўленні педагагічнымі работнікамі адукацыйнай і выхаваўчай дзейнасці рэкамендуецца:

праводзiць сiстэматычную работу па ўзбагачэннi слоўнiкавага запасу вучняў, азнаямленні з тэрмiналагічнай лексікай, звяртаць увагу на сферу ўжывання таго ці іншага тэрміна; Читать далее

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУС

 

«Об организации в 2018/2019 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Особенности организации образовательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования в 2018/2019 учебном году обусловлены:

обеспечением равных условий для получения общего среднего образования во всех видах учреждений общего среднего образования;

продолжением поэтапного перехода на обновленные учебные программы по всем учебным предметам в IV и VIII классах.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 25 января 2018 г. № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них» прием для получения базового образования в гимназиях, гимназиях-интернатах, гимназиях-колледжах искусств осуществляется без вступительных испытаний, в учреждениях общего среднего образования отдельные учебные предметы могут изучаться на повышенном уровне.

Согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 3 марта 2018 г. № 10 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283» на II и III ступенях общего среднего образования могут создаваться классы (группы) с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне. Изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне может осуществляться на II ступени общего среднего образования как в гимназиях, гимназиях-интернатах, так и в базовых школах, средних школах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В средних школах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне может осуществляться также и на III ступени общего среднего образования. Читать далее