Отдел по образованию Пружанского райисполкома

 

 

Беларусь Библиотечная
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Яндекс.Метрика

Белорусская литература 7

11.05.2020-16.05.2020

1 урок.

Тэма: “У.Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі . Людзі зямлі беларускай.”

Прачытаць урывак з твора Л.Дайнекі “Меч князя Вячкі”

2 урок.

Тэма:  “Л. Дайнекі “Меч князя Вячкі”

Адказаць на пытанні да твора.

Выканаць тэставыя заданні па творы.

04.05.2020-09.05.2020

1 урок. Тэма: “У.Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”

Прачытаць 2 і 3 раздзелы. С.172-181. Пыт №7 на с. 181. Скласці этнаграфічны слоўнік.

2 урок .Тэма:  “У.Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі” – “Просім у хату, госцейкі нашы!”

С. 181- 190.Выпісаць у сшытак назвы сялянскіх забудоў і іх прызначэнне.

27.04.2020 — 02.05.2020

1 урок. Тэма: “М.Танк. “Дрэвы паміраюць. А. Разанаў. “У парку”

 Адказаць на пытанні да вершаў  на с. 164.

 Вывучыць верш Максіма Танка “Дрэвы паміраюць”  на памяць .

2 урок .Тэма:  “Артыкул Цёткі “Шануйце роднае слова!”

С. 168- 171 — падрыхтаваць адказы на пытанні да артыкула.

20.04.2020 — 25.04.2020

1 урок.

М.Лупсякоў “Мэры Кэт”(прачытыць усё)

Пытанні на с. 158- 160. Вывучыць на памяць урывак( пыт.№ 6 на с.159)

2 урок

С.161- 163  З.Бядуля “Шчасце не ў золаце”.

Пытанне № 4 на с 163(пісьмова ў сшыткі)